Nutrició oncològica

La valoració i l’abordatge nutricional del pacient amb càncer hauria de formar part des del inici del tractament tot i que la majoria de vegades no es fa

Això no vol dir que una bona alimentació pugui guarir el càncer però sí que un bon suport nutricional pot ajudar a afrontar millor els tractaments, minimitzar els efectes adversos d’aquests: quimioteràpia, radioteràpia, immunoteràpia... i afavorir la recuperació i la qualitat de vida del pacient.

Els principals objectius de l'acompanyament nutricional són:

Evitar la malnutrició

per excés o per defecte, cobrir les necessitats nutricionals amb un seguiment estret al llarg del tractament oncològic. Ajudar a minimitzar les complicacions i millorant la tolerància i la qualitat de vida.

Educació nutricional

per adquirir hàbits de vida saludables que puguin ajudar a prevenir recaigudes de la malaltia. 

Adaptar l’alimentació en funció de com ens trobem i dels efectes adversos del tractament

A causa dels tractaments i de la pròpia malaltia es poden produir efectes secundaris que afecten l’alimentació i tenen un impacte en la qualitat de vida del pacient. Pèrdua de gana, nàusees, molèsties digestives, alteració del sabor… Des de la consulta us donaré suport per alleugerir i tractar aquests problemes.