Contacte

    Finalitat: Respondre als requeriments dels usuaris de nuriaduran.com, com ara, respondrela seva sol·licitud i donar resposta als dubtes, queixes, comentaris o inquietuds que pugui tenir relatives a la informació inclosa al web.

    Responsable: Núria Duran

    captcha

    Aquesta web compleix rigorasement amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caracter Personal (LOPD), i amb el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre,conegut com el Reglamento de desarrollo de la LOPD. Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell del 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com a la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE ó LSSI).