Malaltia inflamatòria intestinal i trastorns digestius

Síndrome del intestí irritable (SII)

La SII no és una malaltia, sinó un trastorn funcional digestiu que es caracteritza per l’associació de dolor, inflor abdominal i l’alteració de l’hàbit intestinal (restrenyiment i/o diarrea).

De vegades es pot confondre amb afeccions que produeixen símptomes similars com la malaltia celíaca o la malaltia inflamatòria intestinal.

Acostuma a presentar-se a l’inici de l’adolescència o ja en l’edat adulta. Es tracta d’un trastorn força comú que no lesiona l’intestí gros, però que pot tenir un fort impacte en la qualitat de vida de les persones que el pateixen.

Actualment la SII no té cura. El tractament té l’objectiu d’alleujar-ne els símptomes i és important que s’adapti la dieta i el tractament de manera individual i segons el moment en què es trobi la persona.

  • Promoure una dieta variada i equilibrada, tenint en compte que hi ha certs aliments que solen generar més gasos i distensió abdominal.
  • Seguir una dietoteràpia específica en els casos que hi hagi més simptomatologia, la dieta FODMAPS.
  • Tenir uns hàbits de vida saludables com la pràctica de l’exercici físic, el descans i fer activitats que ens ajudin a “desconnectar”.
  • En alguns casos pot ser beneficiós el suport psicològic per reduir l’estrès emocional i l’ansietat que empitjoren la simptomatologia del trastorn.

Altres problemes: disbiosi intestinal, estrenyiment crònic i acidesa gàstrica

Malaltia inflamatòria intestinal (MII): Crohn i Colitis Ulcerosa

La malaltia inflamatòria intestinal (MII) engloba dues patologies, la colitis ulcerosa i la malaltia de Crohn.

Les dues es caracteritzen per ser malalties de l’intestí essencialment, inmunomediadas, inflamatòries i cròniques, que evolucionen en brots i períodes de remissió. Les dues alteren la capacitat de l’organisme per digerir els aliments i absorbir els nutrients i comparteixen  característiques clíniques i patològiques. Alguns símptomes comuns són: diarrea, sang a la femta, cansament, dolor abdominal, pèrdua de gana i pes.

La causa de la MII es desconeix, encara que es creu que pot ser deguda a la interacció de factors genètics, ambientals i de canvis en la microbiota intestinal. No hi ha una sola causa que produeixi crohn o colitis ulcerosa.

I quin paper té el dietista nutricionista que treballarà conjuntament amb l’equip mèdic?:

  • Ajudar al pacient a prendre consciència de la seva alimentació i estil de vida (benestar emocional, activitat física, descans) que junt amb la medicació poden contribuir a mantenir la malaltia més controlada.
  • Adaptar la dieta en cas que tingui simptomatologia (gasos, distensió abdominal, estenosis…).
  • Prevenir o revertir un dèficit de nutrients que puguin derivar en altres afeccions, ja que sovint veiem que els pacients porten dietes força restrictives excloent aliments saludables.

Des de fa uns anys col·laboro amb l’associació de Crohn i Colitis Ulcerosa de Catalunya (ACCU) fent tallers per malalts i familiars.

Els sòcis d’ACCU tenen un descompte en la 1r visita.

Col·laboro amb l’empresa GoodGut que ha desenvolupat una sèrie de testos, que en casos més complicats, poden ajudar a conèixer la teva microbiota intestinal i en funció dels resultats adaptar la teva pauta dietètica i si fos necessari afegir l’ús de probiòtics.