Familia sopant

Salut a la taula

Una alimentació equilibrada és la millor forma d’evitar l’aparició de nombroses malalties. Una dieta equilibrada és aquella que aporta tots i cada un dels nutrients que el individu precisa per mantenir un bon estat de salut.

L’alimentació, per tant, ha de ser variada i proporcionar tant l’ energia com els macronutrients que cada persona requereix en funció de les característiques: sexe, edat i l’activitat física. També s’ha de tenir en compte altres situacions que poden necessitar un plus d’energia com l’embaràs i lactància o qualsevol malaltia greu que incrementi el metabolisme: infecció, traumatisme...

Es recomana que el 10-20% del aport calòric sigui en forma de proteïna, un 50-60% d’hidrats de carboni i que els lípids no superin el 30-35%. La piràmide de l’alimentació saludable il•lustra els diferents grups d’aliments i importància en quantitats que han de tenir dins la nostra dieta.

Tant l’excés com el defecte en la ingesta pot conduir alteracions en la salut. Un excés de calories pot desenvolupar la obesitat, uns dels principals factors de risc per l’hipertensió arterial, dislipèmia i diabetis mellitus. També s’associa l’excés de pes a altres malalties: malaltia isquèmica coronària, problemes ossis i major risc de desenvolupar certs càncer...

Les carències en la ingesta també poden donar lloc a la desnutrició, encara que és un trastorn molt menys freqüent en el nostre entorn.

Les aportacions principals que incorpora la versió actualitzada de la piràmide de l’alimentació saludable són:

La unió, a la base de la piràmide, del grup dels aliments farinacis (pa, pasta, arròs, patata, llegums) amb el d’hortalisses, fruites, oli d’oliva i fruita seca. Més presència dels llegums, per la seva riquesa nutricional, versatilitat gastronòmica i baix preu, tant a la base com al grup d’aliments proteics.

La promoció del consum d’aliments rics en fibra (llegums, fruita seca, fruites i hortalisses, etc.), amb èmfasi també en les varietats de cereals integrals (pa, pasta, arròs) pels beneficis en la salut demostrats.

La preferència de productes làctics amb baix contingut en greix(desnatats i semidesnatats), pel seu menor contingut en greixos saturats i colesterol. I recalca el consum ocasional i moderat de sucs i begudes ensucrades, aperitiu salats i fregits, embotits i derivats carnis grassos i processats.

La recomanació de mantenir un estil de vida actiu,en el dia a dia i en les activitats d’oci i lleure a l’aire lliure.

La recomanació d’incloure preferentment aliments frescos locals i de temporada així com de promoure el menjar a taula i amb moderació de manera que es fomentin els aspectes de convivència.

Piramide alimentacio